Nowa ustawa ma utrudnić nieletnim dostęp do pornografii w internecie

W miniony wtorek polski rząd przyjął projekt ustawy mającej utrudnić dzieciom dostęp do pornografii w internecie. Nowe prawo ma wejść w życie 1 września 2023 roku, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Przedłożony przez Ministra Cyfryzacji projekt ustawy zakłada, że za wprowadzenie mechanizmów mających blokować nieletnim dostęp do treści pornograficznych odpowiedzialni będą dostawcy usług internetowych oraz publicznych sieci Wi-Fi. Blokada ma być przy tym opcjonalna, tak by rodzice mogli sami zadecydować, czy chcą z niej skorzystać.

Na stronie Kancelarii Premiera projekt ustawy przedstawiono w następujący sposób:

Rekomenduje się projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie, który stworzy ramy prawne zobowiązujące dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczących usługę dostępu do internetu (dalej: dostawca usługi dostępu do internetu) do określonych działań na rzecz ochrony małoletnich. W szczególności dostawcy usługi dostępu do internetu zostaną zobowiązani do:

  • wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie;
  • podejmowania działań promocyjnych na rzecz uświadomienia abonentów o możliwości skorzystania z usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w internecie i skorzystania z nich;
  • opracowania raportu o podjętych przez siebie działaniach mających na celu promowanie korzystania przez abonentów z rozwiązań ograniczających dostęp do treści pornograficznych w internecie.

Ponadto projekt ustawy przewiduje uprawnienie ministra właściwego do spraw informatyzacji do przeprowadzenia kontroli i postępowania pokontrolnego w celu weryfikacji przestrzegania przepisów ustawy przez dostawców usługi dostępu do internetu, w tym zwłaszcza weryfikacji kompletności raportu o podjętych przez dostawcę usługi dostępu do internetu działań i przestrzegania obowiązku udostępnienia usługi abonentom oraz do nakładania kar pieniężnych na dostawców usługi dostępu do internetu niewywiązujących się z obowiązków ustawowych.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zobowiązany będzie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, udzielić odpowiedniego wsparcia w prowadzonych przez ministra czynnościach kontrolnych, oraz do udzielenia ministrowi wszelkich informacji o dostawcach usługi dostępu do internetu koniecznych do wypełnienia obowiązków kontrolnych.

Podziel się