Microsoft i Activision Blizzard zgodziły się wydłużyć czas na domknięcie transakcji

Firmie Microsoft nie udało się sfinalizować zakupu Activision Blizzard w wyznaczonym terminie. Obie strony zgodziły się jednak wydłużyć czas na zamknięcie transakcji do 18 października bieżącego roku.

Oryginalna umowa między Microsoftem i Activision Blizzard zakładała, że jeśli transakcja nie zostanie sfinalizowana do 18 lipca Microsoft zapłaci karę w wysokości 3 miliardów dolarów. Obie firmy zgodziły się jednak wydłużyć ten termin do 18 października, jednocześnie zwiększając karę za rozwiązanie umowy do 4,5 miliarda dolarów (lub 3,5 miliarda, jeśli umowa zostanie zerwana między 29 sierpnia a 18 października).

Microsoft ogłosił plan zakupu Activision Blizzard w styczniu ubiegłego roku, przeznaczając na ten cel 69 miliardów dolarów. Mimo iż przedsięwzięcie napotkało na swojej drodze wiele przeszkód, firmom udało się pokonać niemal wszystkie z nich, w tym blokadę ze strony federalnej komisji handlu w USA, i uzyskać zgodę na fuzję w 40 krajach. Zamknięcie transakcji w wyznaczonym terminie uniemożliwił jednak brytyjski urząd antymonopolowy (CMA), który zdecydował się zablokować ją ze względu na obawy przed potencjalnym wpływem fuzji na rynek usług streamingowych z grami. Microsoft odwołał się od tej decyzji i rozpoczął negocjacje z CMA, jednak obu stronom nie udało się wypracować kompromisu przed upływem terminu. Wydłużenie czasu na zamknięcie transakcji do 18 października ma im to umożliwić.