Urząd Patentowy w USA przypomina, że sztuczna inteligencja nie może być uznawana za wynalazcę

Amerykański Urząd Patentowy (USPTO) przedstawił nowe wytyczne dotyczące korzystania ze sztucznej inteligencji podczas pracy nad wynalazkami. Wynika z nich, że samo AI nie może zostać uznane za wynalazcę i uzyskać patentu. Nie oznacza to jednak, że korzystanie z pomocy sztucznej inteligencji jest całkowicie zakazane.

Nowe wytyczne USPTO, opublikowane po serii konsultacji z opinią publiczną, potwierdzają, że chociaż nie istnieje możliwość przyznania patentu sztucznej inteligencji, to jednak korzystanie z systemów AI przez osoby fizyczne nie dyskwalifikuje ich jako wynalazców, pod warunkiem, że wnioskodawcy ujawnią, że wykorzystali sztuczną inteligencję podczas pracy nad wynalazkiem. Aby uzyskać patent osoba korzystająca z AI musi jednak wykazać znaczący wkład w koncepcję wynalazku. Proste zlecenie systemowi AI stworzenia czegoś i nadzorowanie tego nie kwalifikuje do miana wynalazcy. Biuro podkreśla, że tylko osoby, które aktywnie przyczyniły się do rozwiązania problemu lub wykreowania wynalazku przy użyciu AI, mogą ubiegać się o przyznanie patentu.

Wytyczne przedstawione przez USPTO są pokłosiem sprawy z 2020 roku, kiedy to urząd odrzucił wniosek, w którym sztuczna inteligencja była wymieniona jako jeden z wynalazców, uzasadniając to tym, że tylko „naturalni ludzie” mogą ubiegać się o przyznanie patentu. Sprawa trafiła do sądu, który podtrzymał decyzję biura patentowego.

Podziel się