Firma Samsung Electronics Polska podpisała Kartę Różnorodności

Marzec jest miesiącem różnorodności, równości i włączenia w firmie Samsung. Z tej okazji odbywają się m.in. webinary i warsztaty, które pozwalają lepiej zrozumieć, jak czerpać z różnorodności i inkluzywności. Niezwykle istotnym wydarzeniem w tym miesiącu było podpisanie przez firmę Samsung Electronics Polska Karty Różnorodności, której celem jest promowanie równości i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

W firmie Samsung po raz pierwszy zorganizowany został Miesiąc DEI (Diversity, Equity and Inclusion). Różnorodność dotyczy wszystkich osób wewnątrz organizacji, a także klientów firmy czy konsumentów. Czyli ludzi w różnym wieku, o różnym stopniu sprawności, różnej tożsamości płciowej, różnej orientacji seksualnej, różnego pochodzenia etnicznego czy przekonań religijnych. Różnorodność w zespole jest źródłem bogactwa inspiracji, a inkluzywność zapewnia, że każdy głos jest słyszany i uwzględniany.

W ramach Miesiąca DEI w firmie Samsung odbywają się webinary i warsztaty, które pozwalają zrozumieć co różnorodność wnosi do codzienności i jak czerpać z tego korzyści. Edukując pracowników, firma również pokazuje jak przeciwdziałać i reagować na zachowania aspołeczne w miejscu pracy. W agendzie spotkań nie mogło zabraknąć tematu inkluzywnego (włączającego) języka, który zauważa różnorodność i pozwala wyrażać szacunek. Język inkluzywny to też konkretna wiedza, a znajomość zasad, które przyjmuje się dziś jako standard kultury wypowiedzi, przekłada się na jakość relacji, również tych biznesowych. W siedzibie firmy powstała również biblioteczka z książkami, polecanymi przez pracowników Samsung. Chodzi w szczególności o tytuły dotykające tematu inkluzywności, różnorodności kulturowej lub uczące, jak porzucić krzywdzące schematy myślenia.

Punktem kulminacyjnym Miesiąca DEI było dołączenie przez firmę Samsung Electronics do Karty Różnorodności. Jest to zobowiązanie podpisywane przez pracodawców, którzy decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Karta świadczy o gotowości firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania.

– Cieszymy się, że Samsung Electronics Polska dołączył do sieci pracodawców zaangażowanych w promowanie różnorodności i włączenia w swoich organizacjach. Oznacza to gotowość do dyskusji, a czasem i kwestionowania istniejących rozwiązań. Podpisanie Karty Różnorodności to otwartość na poszerzanie wiedzy na temat różnorodności, podważanie stereotypów i uprzedzeń, które każdy i każda z nas w sobie nosi, ale też zachęta do aktywnego udziału w inicjatywach DEI i tworzenia grup pracowniczych. To także chęć współpracy na rzecz wzmocnienia spójności społecznej i równości w polskim społeczeństwie – powiedziała Marzena Strzelczak, doradczyni zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu ds. DEI.

Co ważne, podpisanie Karty Różnorodności przez firmę Samsung poprzedził szereg przygotowań i działań wokół obszaru DEI. Pod koniec 2023 roku odbyły się sesja spotkań pracowników pod nazwą DEI Forum. To inicjatywa dialogu poświęcona wspieraniu środowiska pracy, które celebruje różnorodność i promuje inkluzywność. Forum było szansą dla wszystkich, bez względu na płeć, pochodzenie, wiek czy staż pracy do aktywnego kształtowania polityki Diversity, Equity & Inclusion, które obejmie wszystkie osoby w organizacji. To właśnie unikalne poglądy, doświadczenia i obserwacje wzbogacają dyskusję. Podczas spotkań wypracowano wnioski, które stały się punktem wyjścia dla lokalnej polityki DEI, która wkrótce zostanie ogłoszona przez firmę Samsung.

– Podpisanie Karty Różnorodności jest wyrazem szacunku dla potrzeb i oczekiwań naszych pracowników. To pierwszy, niezwykle ważny krok, za którym pójdą kolejne działania. Przygotowaliśmy własną politykę różnorodności i powołaliśmy DEI Forum, czyli pracowniczą społeczność DEI. Wierzymy, że różnorodność i inkluzywność są nie tylko ważne, ale wręcz niezbędne, aby zapewnić sukces naszej organizacji – dodał Conor Pierce, Prezes Samsung Electronics Polska.

Ponadto w lutym 2023 r. firma Samsung Electronics ogłosiła globalną politykę dotyczącą praw człowieka. Jednym z przyjętych zobowiązań jest stworzenie zróżnicowanego i zintegrowanego miejsca pracy, które będzie wolne od wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Firma oczekuje również poszanowania tych wartości przez partnerów, z którymi współpracuje.

Podziel się