Dobre praktyki Samsung w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw z zakresu ESG. W 22. edycji raportu znalazło się 5 dobrych praktyk firmy Samsung, które stanowią wartościowy przykład zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej lub wpływają pozytywnie na środowisko pracy.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największa i najdłużej działająca organizacja, zajmująca się CSR i ESG. Corocznie publikuje raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, w którym zebrane są najważniejsze aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w obszarach CSR i zrównoważonego rozwoju, realizowane w poprzednim roku. Co ważne, wszystkie praktyki zgłoszone przez firmę Samsung trafiły do tegorocznej edycji raportu. Są to następujące inicjatywy:

  • Debata: Cyfrowe drogowskazy – jak zbudować most łączący dzieci, rodziców i nauczycieli w sieci? – debata inaugurująca program „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci”. Jej celem był dialog z interesariuszami: nauczycielami i edukatorami cyfrowymi, naukowcami, rodzicami oraz młodzieżą. Wydarzenie to miało na celu włączenie do dyskusji przedstawicieli różnych środowisk, poznanie ich potrzeb, opinii i postaw w tematach związanych z cyfrowym dobrostanem oraz bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie.
  • Dzień Odkrywców z Samsung – coroczne święto nauki i technologii organizowane w ramach wieloletniej współpracy Samsung i Centrum Nauki Kopernik, by uczynić centrum miejscem dostępnym dla wszystkich zwiedzających. Tego dnia bez biletów, kolejki, czy konieczności uprzedniej rezerwacji, zainteresowani mogą bezpłatnie zwiedzić przestrzeń na warszawskim Powiślu oraz zobaczyć specjalnie przygotowane z tej okazji strefy tematyczne pokazujące nowe technologie od strony nauki.
  • DEI Forum – Forum DEI (Diversity Equality Inclusion) powstało w celu wymiany informacji pomiędzy pracownikami nt. różnorodności, równości i włączenia oraz w oparciu o dialog i zbadanie wewnętrznych potrzeb pracowniczych. Projekt jest efektem przyjętych przez firmę globalnie Human Rights Principles i odpowiedzią na potrzeby pracowników w Polsce. W ramach Forum odbyły się 3 spotkania gdzie wypracowano zapisy lokalnej polityki różnorodności oraz wyłoniono ambasadorów promujących DEI.
  • Akademia Klimatu – dla zrozumienia globalnych celów środowiskowych firmy, polski oddział Samsung, jako jeden z pierwszych na świecie, zorganizował program edukacyjny dla pracowników o nazwie „Akademia Klimatu”. Na inicjatywę złożyła się wewnętrzna kampania komunikacyjna oraz cykl szkoleń dla pracowników.
  • Solve for Tomorrow – ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Podczas tworzenia rozwiązań na wyzwania w 1 z 4 obszarów: Klimat, Zdrowie, Integracja i Bezpieczeństwo, młodzież rozwija kompetencje przyszłości oraz uczy się, jak korzystać z nowych technologii, realizując zadania Celów Zrównoważonego Rozwoju. Program nawiązuje do misji firmy tworzenia lepszego jutra w oparciu o odpowiedzialne technologie oraz dzielenie się wiedzą pracowników.

Dobre praktyki firmy Samsung zostały zrealizowane przy współpracy z: Centrum Nauki Kopernik, Wirtualną Polską, UNEP/GRID-Warszawa, stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog oraz pod patronatem:  Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Cyfryzacji, NASK i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” można pobrać na stronie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/fob-publikuje-22-edycje-raportu-odpowiedzialny-biznes-w-polsce-dobre-praktyki/

Podziel się