eV City powered by Volvo

Volvo wybuduje  ok.  130  dwustanowiskowych  i  ogólnodostępnych  stacji  szybkiego  ładowania o mocy 175kW miejscach najczęściej uczęszczanych przez użytkowników samochodów elektrycznych.

eV City powered by Volvo to ogólnopolski program, którego celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę czystości powietrza w 35 największych polskich miastach. Kluczem do realizacji tej misji jest popularyzacja elektromobilności i zeroemisyjny transport. eV City stawia na rozwój infrastruktury poprzez włączenie się w budowęogólnodostępnej sieci stacji szybkiego ładowania. W ramach projektu Volvo wraz z siecią dealerską zbuduje 130 szybkich stacji ładowania DC o mocy 175kW każda w lokalizacjach na terenie całego kraju, w miejscach najbardziej przydatnych mieszkańcom. Drugim elementem programu eV City jest specjalny fundusz grantowy umożliwiający mieszkańcomzrealizowanie inicjatyw, które także polepszają jakość życia lokalnej społeczności. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa wPolsce. Ewolucja nie dzieje się w pojedynkę – dlatego eV City jest platformą współpracy między biznesem i samorządami.

Kierowcy, żeby przesiąść się do elektryków, muszą mieć perspektywę ich szybkiego ładowania, czyli w ciągu ok. 20 minut do 70-80%, w dogodnym komunikacyjnie miejscu. Dziś zapewniających to szybkich ładowarek o mocy 150 kW i więcej mamy w Polsce ok. 250, z czego już około 30 zostało zainstalowanych przez dealerów Volvo – zauważa Emil Dembiński, Managing Director, Volvo Car Poland i dodaje – Do końca przyszłego roku wspólnie planujemy dostawić kolejnych 100. Zbudowanie efektywnej sieci dla wszystkich kierowców to długotrwały proces i wiemy, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego w pojedynkę. Dlatego też eV City jest programem, który Volvo realizuje we współpracy z siecią dealerską i zaprasza do niego samorządy. Poza rozbudową infrastruktury stacji szybkiego ładowania, uruchamiamy również szyty na miarę lokalnych potrzeb program grantowy.

Inauguracja programu eV City tu w Poznaniu, podczas Impact’u, najważniejszego w regionie CEE wydarzenia dotyczącego przyszłości gospodarki, biznesu i samorządów, nie   jest przypadkowa wyraźnie podkreśla Emil Dembiński – wierzymy, że nie tylko w sercu biznesu 5.0, ale i w jego DNA zapisany jest rozwój z poszanowaniem otaczającego go świata oraz namacalne działania zmieniające go na lepsze. Stacje szybkiego ładowania nie będą dla nas stanowić źródła przychodu, ale wiemy, że tylko w ten sposób możemy zmniejszyć bariery związane z elektromobilnością i sprawić, by zielona ewolucja mogła się dokonać. Zapraszamy samorządy do współpracy i włączania się wbudowanie eV Cities elektromobilnych, czystych miast przyszłości.

Podziel się