10 szkół podstawowych nagrodzonych w konkursie „Aktywna Stacja Galaxy”

Jury doceniło 10 szkół podstawowych z całej Polski, które w czasie realizacji programu „Stacja Galaxy”, zorganizowały dodatkowe aktywności z udziałem rodziców, nauczycieli i dzieci. Te 3 grupy udało się połączyć razem podczas wspólnych spotkań, warsztatów, zabaw, a także w tworzeniu piosenek, prac plastycznych i opowieści wokół tematu bezpiecznego korzystania z Internetu. W nagrodę każda ze szkół otrzymała interaktywny flipchart Samsung Fl!p 2 oraz 15 tabletów Tab S9 FE.

„Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci” to program edukacyjny Samsung, który stanowi odpowiedź na wyzwania związane z bezpieczeństwem dzieci online, a także motywuje do wspólnego działania na rzecz cyfrowego dobrostanu w domu i w szkole. Program jest w szczególności skierowany do dzieci w wieku 7-9 lat, a także ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli, nauczycielek i dyrekcji szkół.

Do I edycji programu zgłosiło się blisko 290 szkół z całej Polski. Placówki uczestniczące otrzymają certyfikat udziału w programie „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci”. Ponadto zorganizowano także konkurs dla najaktywniejszych szkół o nazwie „Aktywna Stacja Galaxy”. Zadanie konkursowe polegało na realizacji aktywności edukacyjnej, która bazowała lub była inspirowana materiałami i praktykami  programu „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci”. Kluczowym elementem zadania było zaangażowanie i współpraca trzech grup odbiorców objętych programem: nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców/opiekunów.

Jury nagrodziło 10 placówek: Szkoła Podstawowa nr 2 z Grodziska Wielkopolskiego, Kolegium Europejskie – Europejska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krakowie z Oddziałami Dwujęzycznymi, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie, Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych, Szkoła Podstawowa nr 9 im. gen. Józefa Wybickiego z Wejherowa, Szkoła Podstawowa nr 84 im. Generała Józefa Bema z Łodzi, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach z Łomży, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 „Twoja Przyszłość” z Sosnowca, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa z Siennicy.

Przy ocenie nadesłanych prac jury brało pod uwagę kilka kryteriów, w tym m.in.: spójność z przesłaniem i celami programu, kreatywność, czyli twórcze podejście do tematu oraz widoczny wspólny udział w aktywności dzieci, rodziców i nauczycieli.

W pracach jury uczestniczyli: Robert Antolak – Creative Director, VML&R Polska, Agata Chaber – Specjalistka ds. Zrównoważonego Rozwoju i Komunikacji, Wirtualna Polska Holding, Agnieszka Chomicka-Bosy – edukatorka, trenerka w hejo.edu.pl, Anna Kejna – Marketing Managerka, Smart Kids Planet, Monika Lentacz – Dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Agnieszka Maślanka – Specjalistka ds. Edukacji, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Magdalena Olborska – ESG Manager, Samsung Electronics Polska.

W nagrodę każda z 10 szkół otrzyma urządzenia do wyposażenia klasy: 15 tabletów Tab S9 FE oraz interaktywny filpchart Samsung Fl!p 2.

Dodatkowo partnerzy programu przyznali nagrody specjalne. Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog przekazało nagrodę w postaci warsztatu edukacyjnego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku.

Smart Kids Planet przyznało nagrodę Smart Bystrzaka za wyjątkową kreatywność i nieszablonowe podejście do realizacji zadania w postaci voucherów do warszawskiego Centrum Mądrej Zabawy dla dzieci i rodziców zaangażowanych w projekt ze Szkoły Podstawowej nr 400  im. Marii Skłodowskiej-Curie z Warszawy.

Podziel się