Naukowcy i przedsiębiorcy apelują o wstrzymanie prac nad rozwojem sztucznej inteligencji

Organizacja Future of Life Institute opublikowała list otwarty nawołujący do tymczasowego wstrzymania prac nad rozwojem sztucznej inteligencji. Podpisało się pod nim wielu ekspertów z tej dziedziny oraz przedsiębiorców działających w szeroko pojętej branży technologicznej.

Według przedstawicieli Future of Life Institute coraz bardziej zacięty wyścig w dziedzinie rozwoju SI sprawia, że biorące w nim udział firmy przestają brać pod uwagę potencjalne konsekwencje swoich działań. Z tego powodu wzywają oni do wstrzymania na pół roku prac nad rozwojem wszystkich systemów SI potężniejszych od GPT-4. Czas ten miałby zostać wykorzystany przez wszystkie zaangażowane strony do wspólnego opracowania i wdrożenia zestawu protokołów bezpieczeństwa dla projektowania i rozwoju zaawansowanej SI, które byłyby rygorystycznie kontrolowane i nadzorowane przez niezależnych ekspertów zewnętrznych.

Autorzy listu apelują też o ściślejszą współpracę między firmami zajmującymi się rozwojem SI a rządami państw, która miałaby zaowocować m.in. utworzeniem nowych regulacji prawnych dotyczących wykorzystywania tej technologii. Miałyby one objąć np. nowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za wyrządzone przez nią szkody.

Pod listem podpisało się wielu specjalistów od sztucznej inteligencji, takich jak Yoshua Bengio, Stuart Russell i Emad Mostaque, ale też osoby niemające bezpośredniego związku z tą branżą, takie jak Elon Musk, Steve Wozniak, Yuval Noah Harari czy Andrew Yang.

Źródło: Future of Life Institute