Akt o usługach cyfrowych: Komisja Europejska wskazała platformy internetowe, które będą musiały dostosować się do nowych przepisów

Komisja Europejska ogłosiła listę platform i wyszukiwarek internetowych, na które ze względu na dużą liczbę użytkowników zostaną nałożone dodatkowe obowiązki w ramach wprowadzonego w ubiegłym roku aktu o usługach cyfrowych.

Lista obejmuje 17 platform internetowych i 2 wyszukiwarki, które przekroczyły w Europie próg 45 milionów użytkowników. Prezentuje się ona następująco:

 • Alibaba AliExpress
 • Amazon Store
 • Apple AppStore
 • Booking.com
 • Facebook
 • Google Play
 • Google Maps
 • Google Shopping
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Snapchat
 • TikTok
 • Twitter
 • Wikipedia
 • YouTube
 • Zalando
 • Bing
 • Google Search

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w ramach aktu o usługach cyfrowych właściciele tych platform będą musieli w ciągu 4 najbliższych miesięcy dostosować je do nowych wymagań obejmujących m.in.:

 • Większe upodmiotowienie użytkowników:
  • Użytkownicy otrzymają jasne wytłumaczenie, dlaczego rekomendowane im są określone treści, i będą mieli prawo do rezygnacji z systemów rekomendacji opartych na profilowaniu;
  • Użytkownicy będą mogli łatwo zgłaszać nielegalne treści, a platformy będą musiały przetwarzać takie zgłoszenia z należytą starannością;
  • Reklamy nie mogą być wyświetlane na podstawie wrażliwych danych użytkownika (takich jak pochodzenie etniczne, poglądy polityczne lub orientacja seksualna);
  • Platformy muszą oznaczać wszystkie reklamy i informować użytkowników o tym, kto je promuje.
  • Platformy muszą zapewnić zrozumiałe i proste streszczenie warunków korzystania z usług w językach państw członkowskich, w których działają.
 • Wysoka ochrona małoletnich:
  • Platformy będą musiały przeprojektować swoje systemy, aby zapewnić wysoki poziom prywatności, ochrony i bezpieczeństwa małoletnich;
  • Reklama ukierunkowana i oparta na profilowaniu dzieci nie jest już dozwolona;
  • Specjalne oceny ryzyka, w tym dotyczące negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne, będą musiały zostać przekazane Komisji cztery miesiące po wyznaczeniu i podane do wiadomości publicznej najpóźniej po roku;
  • Platformy będą musiały przeprojektować swoje usługi, w tym interfejsy, systemy rekomendacji, warunki korzystania z usług, aby ograniczyć te zagrożenia.
 • Bardziej staranne moderowanie treści, mniej dezinformacji:
  • Platformy i wyszukiwarki muszą przeciwdziałać ryzyku związanemu z rozpowszechnianiem nielegalnych treści w internecie oraz negatywnym skutkom dla wolności wypowiedzi i informacji;
  • Platformy muszą mieć jasne warunki oraz egzekwować je z należytą starannością i w sposób niearbitralny;
  • Platformy muszą posiadać mechanizm umożliwiający użytkownikom zgłaszanie nielegalnych treści i szybkie reagowanie na powiadomienia;
  • Platformy muszą analizować konkretne zagrożenia i wprowadzać środki ograniczające ryzyko – na przykład w odniesieniu do rozprzestrzeniania dezinformacji i nieautentycznego korzystania z usługi.
 • Większa przejrzystość oraz odpowiedzialność:
  • Platformy muszą zapewnić, aby ich oceny ryzyka i zgodność ze wszystkimi zobowiązaniami wynikającymi z aktu o usługach cyfrowych były poddawane zewnętrznemu i niezależnemu audytowi;
  • Będą musiały zapewnić naukowcom dostęp do publicznie dostępnych danych; później ustanowiony zostanie specjalny mechanizm dla zweryfikowanych naukowców;
  • Będą musiały publikować repozytoria wszystkich reklam dostarczanych na ich interfejsie;
  • Platformy muszą publikować sprawozdania z przejrzystości na temat decyzji dotyczących moderowania treści i zarządzania ryzykiem.

Jak twierdzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, nowe przepisy mają na celu wzmocnienie pozycji użytkowników internetu i zapewnienie im dodatkowej ochrony.

Nasze przepisy mają zapewnić, aby technologia służyła ludziom i społeczeństwu, w którym żyjemy, a nie odwrotnie. Akt prawny o usługach cyfrowych zapewni znaczącą przejrzystość i rozliczalność platform i wyszukiwarek oraz zapewni konsumentom większą kontrolę nad ich życiem w internecie. Dzisiejsze wyznaczenia są ogromnym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu.
Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej