Prezentacja wyróżnionego projektu Solve for Tomorrow w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Chociaż wyniki III edycji Solve for Tomorrow są już znane, to przygoda finalistów z programem jeszcze nie dobiegła końca. Drużyna z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu za projekt „Incloosy” otrzymała „Nagrodę Pozytywnego Wpływu”. Teraz w ramach tego wyróżnienia zespół został zaproszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do prezentacji swojego pomysłu.

W ramach „Nagrody Pozytywnego Wpływu” 19 czerwca 2024 roku zespół w składzie: Szymon Biały, Hubert Bielecki, Gabriel Bajsarowicz, Vladyslav Buriachok pod opieką nauczyciela Piotra Medera zaprezentował swój projekt w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Młodzi ludzie pokazali swój pomysł przed następującymi przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej: Minister Izabela Ziętka – podsekretarz stanu MEN, Ada Guźniczak – Gabinet Polityczny minister Barbary Nowackiej, współtwórczyni Campus Polska Przyszłości, oraz Jan Kosiński-Gortych – Naczelnik Wydziału, Departament Edukacji Włączającej.

– Zwiększanie dostępności w każdym możliwym zakresie to nasze wspólne zadanie. To niezwykle budujące, że temat dostępności jest ważny także dla młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą w dorosłość. Każda innowacja, która może przyczynić się do ułatwienia życia osób ze specjalnymi potrzebami jest bardzo cenna – powiedziała Izabela Ziętka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Projekt drużyny z Jarosławia to aplikacja nawigacyjna „Incloosy” dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, jak i dla społeczności lokalnych. Jest narzędziem, które dąży do eliminacji barier oraz tworzenia bardziej inkluzywnych przestrzeni miejskich. Aplikacja umożliwi użytkownikom znalezienie najbardziej dostępnych i komfortowych tras, uwzględniając przeszkody i pozwalając ominąć uciążliwe krawężniki i inne bariery. Za jej pośrednictwem gromadzone będą informacje o dostępności miejsc użyteczności publicznej, takich jak sklepy, restauracje i placówki, zaś użytkownicy sprawdzą i ocenią, czy dane miejsce jest przyjazne. Dodatkowo, można będzie zgłaszać także nowe przeszkody, które nie są jeszcze uwzględnione na mapie, co pomoże w aktualizowaniu danych i utrzymaniu bieżących informacji.

– Udział w programie Solve for Tomorrow stał się najciekawszą przygodą w naszym szkolnym życiu, otwierając nam drzwi do świata biznesu i profesjonalnego IT. Najcenniejszym dla nas doświadczeniem w programie była możliwość wystąpień publicznych podczas finału i na konferencjach, co pomogło nam pokonać własne bariery i zdobyć pewność siebie. Dzięki SFT przełamaliśmy strach przed działaniem, przekonaliśmy się, że stać nas na wiele. W najbliższym czasie planujemy skupić się na nauce w piątej klasie, praktykach zawodowych oraz rozwijaniu umiejętności, by w przyszłości móc kontynuować rozwój Incloosy i innych naszych projektów, przekształcając je w odnoszące sukcesy startupy i innowacyjne rozwiązania, które będą miały pozytywny wpływ na nasze otoczenie – powiedział Vladyslav Buriachok, lider zespołu „Incloosy”.

– Dla mnie, jako nauczyciela, Solve for Tomorrow było pouczającym doświadczeniem. Program daje możliwość poznania metody design thinking, udziału w warsztatach, czy w specjalnym campusie, wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami oraz spojrzenia na projekt pod kątem biznesowym na etapie jego tworzenia i realizacji – dodał Piotr Meder, opiekun zespołu i nauczyciel z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu.

Solve for Tomorrow to program edukacyjny, który stanowi przestrzeń do nauki, wymiany pomysłów oraz projektowania i wprowadzania rozwiązań dla lokalnych wyzwań. Celem inicjatywy jest rozwijanie kompetencji przyszłości, takich jak kreatywność, krytyczne myślenie, współpraca, komunikacja czy empatia, oraz budowanie poczucia sprawczości w pokoleniu nastolatków.

Przez kilka miesięcy zespoły składające się z uczniów ze szkół ponadpodstawowych pracowały nad rozwiązaniami z obszarów: zdrowia, bezpieczeństwa, klimatu i integracji. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 12 zespołów z całej Polski. 16 kwietnia 2024 roku odbyła się uroczysta gala finałowa z ogłoszeniem zwycięzców. Wtedy to jury zdecydowało się przyznać dodatkowe wyróżnienie, czyli „Nagrodę Pozytywnego Wpływu” dla projektu, które odznaczało się społecznym przesłaniem. Otrzymał ją Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu za projekt „Incloosy”.

Program Solve for Tomorrow został objęty patronatem przez Ministra Edukacji, Ministra Cyfryzacji, NASK, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  Centrum Nauki Kopernik, oraz UNEP/GRID-Warszawa. Partnerem programu jest Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog.

Podziel się